ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 8 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του


8 ΥΕ-Καθαριότητας


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts