ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ξεκίνησε η Δήλωση περιοχών προτίμησης σε αιτήσεις αναπληρωτών / ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019

Καλούνται όσοι υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων, να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπαίδευσηση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2018-2019

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ:
24/08/2018 - 30/08/2018 


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts