ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 19 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Ο ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
 ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού 19 ατόμων, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019 για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Λαμιέων


1 ΠΕ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ

6 ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

6 ΠΕ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

1 ΠΕ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

1 ΠΕ-ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ

4 ΠΕ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 22/08/2018 - 31/08/2018