ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα Παιδικά Χωριά SOS
 ανακοινώνουν 1 θέση ημιαπασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για τον Ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στην Αθήνα. Η θέση αφορά σε απασχόληση 25 ωρών την εβδομάδα

1 ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ

Προϋποθέσεις θέσης:

-Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας μαγειρικής τέχνης ή τεχνικός μαγειρικής τέχνης

-Τουλάχιστον τριετής εργασιακή εμπειρία στον χώρο της εστίασης σε θέση ευθύνης

-Προϋπηρεσία σε δομές υποστήριξης- υποδοχής προσφύγων και μεταναστών σε άλλους χώρους ψυχικής υγείας θα συνεκτιμηθεί

-Ικανότητα ορθής κρίσης και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

-Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

-Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-Γνώση αραβικών ή/και φαρσί προσμετρώνται θετικά, καθώς και εξοικείωση με πολιτισμικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: 
16/07/2018
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
στο: soscv@sos-villages.gr 
με αναγραφή στο θέμα: 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ