ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

HMEΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ELSS, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ KΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018/Ώρα:10.00π.μ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το ευρωπαϊκό έργο ELSS - “Extended Learning Support System”, που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στοχεύει να δημιουργήσει μια ευέλικτη, καινοτόμο και αποτελεσματική λύση για τη συνεχιζόμενη Επαγγελματική Eκπαίδευση και Kατάρτιση.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ομώνυμη διαδικτυακή πλατφόρμα που υποστηρίζει την πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεων στον εργασιακό χώρο

Η ημερίδα έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση της πλατφόρμας ELSS, και ειδικότερα την ανάδειξη της συμβολής της υπηρεσίας αυτής στο σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Acropolis Select Hotel
Φαλήρου 37-39, Αθήνα
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts