ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

HMEΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ELSS, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ KΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018/Ώρα:10.00π.μ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το ευρωπαϊκό έργο ELSS - “Extended Learning Support System”, που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στοχεύει να δημιουργήσει μια ευέλικτη, καινοτόμο και αποτελεσματική λύση για τη συνεχιζόμενη Επαγγελματική Eκπαίδευση και Kατάρτιση.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ομώνυμη διαδικτυακή πλατφόρμα που υποστηρίζει την πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεων στον εργασιακό χώρο

Η ημερίδα έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση της πλατφόρμας ELSS, και ειδικότερα την ανάδειξη της συμβολής της υπηρεσίας αυτής στο σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Acropolis Select Hotel
Φαλήρου 37-39, Αθήνα
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts