ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσεων συνεργατών εξειδικευμένων στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την υλοποίηση του προγράμματος εφηβικού θεάτρου σε 20 σχολεία 8 Περιφερειών της χώρας ανά σχολικό έτος, στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». Η παρούσα πρόσκληση αφορά το σχολικό έτος 2018-2019 αλλά το διάστημα αυτό δύναται να παραταθεί με τους ίδιους όρους και μέχρι τη λήξη της Πράξης. Η σύμβαση που θα υπογραφεί ενδέχεται να επεκταθεί, εφόσον και τα δύο μέρη συμφωνήσουν, για έως δύο έτη, με μέγιστο τα τρία έτη (με διάρκεια 7 μήνες ανά σχολικό έτος)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 25/08/2018