ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

Το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 24 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες»

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην βιοϊατρική και η προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στους τομείς της και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνεργάζονται τα Εργαστήρια Ανατομίας-Ιστολογίας, Βιολογίας, Βιολογικής Χημείας, Κλινικής Χημείας, Μικροβιολογίας, Φαρμακολογίας, Φυσιολογίας, του Τμήματος Ιατρικής

    1. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη έως είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
   
 2. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων που αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Πρόσθετα στοιχεία επί των κατευθύνσεων του προγράμματος καθώς και των διδασκόμενων μαθημάτων και εργαστηρίων επιδεικνύονται στο ΦΕΚ, 30 Μαρτίου 2018, τεύχος δεύτερο, αρ. φύλλου 1916, απόφαση αριθμ.14751.
   
 3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων:
 Ιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

 Δεν υπάρχουν δίδακτρα
Οι σπουδές είναι εντατικές, πλήρους απασχόλησης και διαρκούν 3 συνολικά εξάμηνα


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΤΗΣΕΩΝ:
12/09/2018