ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ», ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

 ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
12 - 13 Ιουλίου 201/Ώρα:09.30
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ, συντονιστής-φορέας του συγχρηματοδοτούμενου από το Erasmus+  έργου SESBA-“Δεξιότητες του Κοινωνικού Επιχειρείν για Συμβούλους Επιχειρήσεων” 
διοργανώνει το τελικό Συνέδριο του έργου με τίτλο:
 «Συμβουλευτική υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη -  προκλήσεις και δυνατότητες»
Το Συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SESBA - Social Enterprise Skills for Business Advisers, το οποίο υποστηρίζεται από 7 εταίρους προερχόμενους από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία, Εσθονία)

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμβούλων επιχειρήσεων προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρηματιών μέσω κατάλληλων μεθοδολογιών και καινοτόμων τεχνικών συμβουλευτικής.
 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναζητηθούν οι προοπτικές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, θα συζητηθούν οι προκλήσεις του υφιστάμενου πλαισίου υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα επιδιωχθεί η ανταλλαγή γνώσεων όσον αφορά στις πρακτικές και πρωτοβουλίες που συνθέτουν το οικοσύστημα υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικό Μολύβι"
Ιερά Οδός 154 & Νάξου, Αιγάλεω

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts