ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίτη 17 Ιουλίου 2018/Ώρα:14.00
 Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και η Πρωτοβουλία COOPEXPO διοργανώνουν Ημερίδα για το ΜΕΤΡΟ 16 "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - Συνέργειες Γ.Π.Α. – Κ.Αλ.Ο.
Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ) ανέρχονται στην Ελλάδα σε πάνω από 1.000, συνήθως στη νομική μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Οι περισσότερες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και το 20% περίπου του συνόλου στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας, μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων.
 
Ο ορισμός της ΚΑλΟ στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνει φορείς που τηρούν τις ακόλουθες αρχές:

• Συμμετέχουν στην οικονομική ή/και επιχειρηματική δραστηριότητα • Έχουν έναν ξεκάθαρο κοινωνικό σκοπό
 • Είναι ανεξάρτητοι και έχουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων
• Επανεπενδύουν τα κέρδη τους, διανέμουν μέρος τους στους εργαζομένους τους ή/και τα διοχετεύουν σε κοινωνικούς στόχους, αντί να τα διανείμουν στα εμπλεκόμενα μέρη ως επιστροφή της επένδυσης τους
 • Βασίζονται στη συλλογική δράση


Συνεδριακό Αμφιθέατρο ΓΠΑ
Ιερά Οδός 75, Αθήνα

 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts