ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ», ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»

Ο Δήμος Καλλιθέας (δικαιούχος φορέας) και η Α.μ.Κ.Ε «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» (διαχειριστής φορέας) υλοποιούν το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» που χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους.
 

Η ονομασία του συγκεκριμένου έργου είναι: «Δήμος Καλλιθέας – Δράσεις Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης στον Δήμο Καλλιθέας με στόχο την άμεση μετάβαση των αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και της κινητοποίησης των ωφελούμενων του προγράμματος για την επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εύρεσης εργασίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες στο 210-95.36.834 και να παραλαμβάνει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Κέντρο Κοινότητας Καλλιθέας (Ελ.Βενιζέλου 156, 2ος Όροφος).
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
05/07/2018 - 19/07/2018