ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 8 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης της πράξης στο πλαίσιο δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»


 1 ΠΕ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ

1 ΠΕ-ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ

1 ΠΕ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

1 ΠΕ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

4 ΠΕ-ΓΥΜΝΑΣΤΕΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 30/07/2018