ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 21 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΥΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ

 
Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΥΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού, 21 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου