ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 13 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων - ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ
ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού, 13 ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ), για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)»
που λειτουργούν από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων
 στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
 για το σχολικό έτος 2018-2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 02/08/2018 - 13/08/2018