ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ WORKSHOP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ "AGILE - SCRUM"

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
Ώρα:16.30
O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network–Hellas και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
διοργανώνουν Workshop µε θέµα:
 “Μια Εισαγωγή στη Μέθοδο διαχείρισης έργων Agile - Scrum"


 Εισηγητής:
κ.Θεοφάνης Γιώτης
BA, MSc, Ph.D. C., CSAP PMP, CSM, CSP, PMI-ACP, ITIL, CTT+, PRINCE2 Trainer, PRINCE2 Agile Trainer

 Το Scrum είναι μια μεθοδολογία διαχείρισης έργων ανάπτυξης λογισμικού και προϊόντων. Ορίζει μια ευέλικτη, ολιστική στρατηγική για την ανάπτυξη του προϊόντος, όπου μια ομάδα ανάπτυξης λειτουργεί ως μονάδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και επιτρέπει στις ομάδες να αυτοοργανώνονται με την ενθάρρυνση της φυσικής συνεργασίας ή διαδικτυακής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας, καθώς και την καθημερινή πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της ομάδας και κλάδων στο σχεδιασμό.

Στόχος του workshop είναι να παρουσιαστούν τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας Agile Scrum, καλές πρακτικές και παραδείγματα επιτυχημένης χρήσης του σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
 
Απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, στελέχη επιχειρήσεων πληροφορικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που υποστηρίζουν και προσφέρουν λύσεις πληροφορικής, web entrepreneurs και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για μεθόδους διαχείρισης έργων
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
 Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts