ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ WEBINAR - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ "SLIDEWIKI"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 
Ώρα:14.00-16.00
Στα πλαίσια της νέας έκδοσης της
βραβευμένης πλατφόρμας ανοικτού κώδικα SlideWiki, θα πραγματοποιηθεί CEST webinar παρουσίασης της πλατφόρμας

Στην πλατφόρμα SlideWiki, μπορούν όλοι οι χρήστες να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν, να ενημερωθούν, να τροποποιήσουν και να μοιραστούν  από κοινού παρουσιάσεις,  ανοικτά υλικά διδασκαλίας και εκμάθησης, δηλ. Open Educational Resources (OER). Επιπλέον, το SlideWiki είναι μια πλατφόρμα OpenCourseWare για την κοινή χρήση  διαφανειών σύμφωνα με τις αρχές δεδομένων FAIR.

Τα χαρακτηριστικά του SlideWiki περιλαμβάνουν τη δημιουργία online διαφανειών, την επαναχρησιμοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού περιεχομένου με την αντιγραφή και το συνδυασμό, τη συνεργασία με άλλους συγγραφείς,  συναδέλφους και  μαθητές, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα κοινότητες ανταλλαγής γνώσεων.

Στο webinar, ο Δρ. Abi James θα εξηγήσει πώς η χρήση της πλατφόρμας SlideWiki επιτρέπει την επανάχρηση  ανοιχτού περιεχομένου, που δημιουργήθηκε αρχικά για μαθήματα MOOC, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές συνθήκες μάθησης. 

Επιπλέον, ο κ. Klaas Andries de Graaf θα παρουσιάσει μερικά από τα χαρακτηριστικά του SlideWiki που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν εκ νέου εκπαιδευτικό υλικό