ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», ΑΠΟ ΤΗΝ INFOSTRAG

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
13 - 15 Ιουλίου 2018
Η Ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ διοργανώνει το 13ο Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης στο πλαίσιο των ετήσιων σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙIΕ/ΕΙΕ) στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το Σεμινάριο έχει τίτλο:
«Οι Κρίσιμοι Παράγοντες και Κινητήριες Δυνάμεις προς την κατεύθυνση της Ευφυούς Ανάπτυξης» 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018
Ώρα:10.00-13.30
 Οι Ευφυείς Πόλεις και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Θεωρητικό πλαίσιο και ελληνικά παραδείγματα
Ώρα:18.00-21.30
Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της Καινοτομίας στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
 

Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 
Ώρα:10.00-13.30
Innovative Entrepreneurship: The role of Education, Coaching and Partnerships between Academia and Industry (θα διεξαχθεί στα αγγλικά)
Ώρα:18.00-21.30
Το νέο περιβάλλον των Ψηφιακών Υποδομών και Δικτύων: Τάσεις και Προκλήσεις
 
Κυριακή 15 Ιουλίου 2018
Ώρα:10.30 – 12.30
Συμπεράσματα του Σεμιναρίου – Γενική Συζήτηση
Για την εγγραφή σας στο Σεμινάριο συμπληρώστε
  

Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων
Ερμούπολη, Σύρος     https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts