ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε
Προκηρύσσει για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Enhance the right to education and access to schooling for refugee children» που χρηματοδοτείται από το Foundation Open Society Institute (FOSI), την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονίστριας/ιστή του προγράμματος


 Η/Ο Συνονίστρια/στής έχει ευθύνη του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της
αξιολόγησης των δράσεων καθώς και της συγκέντρωσης του αρχείου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και της τήρησης του σε ασφαλές μέρος, της συμπλήρωσης και αποστολής των αναφορών που απαιτούνται από το πρόγραμμα. 

Είναι υπεύθυνη/ος για την οργάνωση των ομάδων, για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων, την εποπτεία των φορέων –εταίρων του προγράμματος.
Επιπλέον, υποχρεούται να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί για την παρακολούθηση του έργου και είναι υπεύθυνη/ος για την καταγραφή των αναγκών της ομάδας και την μέριμνα για την κάλυψη αυτών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
22/06/2018