ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΘΑΛΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Αττικής» του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Θάλπος – Ψυχική Υγεία»
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλσωη ενδιαφέροντος για τη θέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  
 Ο υποψήφιος/ η υποψήφια εργαζόμενος/η γενικών καθηκόντων είναι υπεύθυνος/η για την ενίσχυση των ενοίκων της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Θάλπος Αττικής» σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση και την αυτονόμηση του αναφορικά με τις απαιτήσεις της ζωής στην κοινότητα βραχυπρόσθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Ο εργαζόμενος γενικών καθηκόντων δουλεύει συμπληρωματικά και βοηθητικά με τον νοσηλευτή και εκτιμά σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες του ενοίκου.

Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία:
  • Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
  • Εμπειρία και συνεργασία σε ομαδικό πλαίσιο
  • Επιθυμητή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office
  • Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις θεωρείται επιπλέον προσόν

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
05/07/2018
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους
 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@thalpos.org.gr 
 με την ένδειξη του κωδικού θέσης στον τίτλο του email

 Κωδικός Θέσης:
 ΘάλποςΨυχικήΥγεία/2018/4/ΕργαζόμενοςΓενικώνΚαθηκόντων/ΘάλποςΑττικής

 Περισσότερες πληροφορίες: