ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε
ανακοινώνει την πρόθεση της να προχωρήσει σε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστικής Ανθεκτικότητας της Εταιρείας, στο πλαίσιο ανάπτυξης της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στην Διεύθυνση Αστικής Ανθεκτικότητας της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και θα συμμετάσχει σε διεπιστημονική ομάδα με επικεφαλής το μέλος του ΔΣ της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και Διευθυντή Αστικής Ανθεκτικότητας (Chief Resilient Officer) της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, Αντιδήμαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
11/06/2018