ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - Ο.ΚΑ.ΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, στα πλαίσια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ειδικούς Θεραπευτές ΔΕ, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών,  για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος


 3 ΔΕ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
14/06/2018 - 03/07/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts