ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ», AΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το επανιδρυμένο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί»
 που οργανώνει το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
 πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις:


Α: «Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη»

Β: «Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες»

Γ: «Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί»


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου

 Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ:

 «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» 
είναι δωρεάνΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
01/09/2018 - 15/09/2018