ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού 14 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν την πυρασφάλεια.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩhttps://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts