ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

EΡΓΑΣΙΑ - 10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

 Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
 ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού 10 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού


3 ΔΕ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ


7 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 31/05/2018 - 09/06/2018