ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - Ο.ΚΑ.ΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
10/05/2018 - 30/05/2018
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

1. Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών - Ο.ΚΑ.ΝΑ για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχολόγους/Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως 1 έτος και ως ακολούθως:

1 ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

2 ΠΕ/ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ


1 ΠΕ/ΤΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ


1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
2. Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών - Ο.ΚΑ.ΝΑ ανακοινώνει την πλήρωση 3 θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, έως τρία 3 έτη και με έδρα την Αθήνα: 


1 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


1 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Προγραμμάτων
ΠΕ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 'Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
 


1 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
ΠΕ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, 'Η ΑΛΛΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


2.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts