ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support of training and career development of researchers (Marie-Curie) Evaluation of the legacies of sporting megaevents on social capital- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017», το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 21-11-2018