ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προκηρύσσει τη διενέργεια του 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 26η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους 100, οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της ΕΣΔΔΑ ως εξής:

(α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 25 σπουδαστές,
(β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 15 σπουδαστές
(γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 20 σπουδαστές και ειδικότερα:
- Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας, 10 σπουδαστές
- Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 10 σπουδαστές
(δ) Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές
(ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές
(στ) Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, 10 σπουδαστές
(ζ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές
(η) Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, 10 σπουδαστές

 Οι υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι της 25ης εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ, καθορίζονται ανά τμήμα ως ακολούθως:
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 22/05/2018 - 11/06/2018