ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 10 φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
24/05/2018 - 04/06/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


Πίνακας Αποδεκτών Τίτλων Σπουδών

Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ

Απόδειξη Γνώσης Καλής Αγγλικής Γλώσσας

Αρμοδιότητες και καθήκοντα ανά κωδικό θέσης

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ΣΜΕ
 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts