ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 3 Απριλίου 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR COMPLIANCE 2016/679»

Τετάρτη 11 Απριλίου 2018/Ώρα:18.30
 Το Επιμελητήριο Φωκίδας σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, σας προσκαλούν σε ημερίδα, την με θέμα: «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων-GDPR Compliance 2016/679», στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR).

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου 2016 με μεταβατική περίοδο 2 ετών και θα εφαρμοσθεί άμεσα, ως νομοθέτημα αμέσου εφαρμογής (όχι Οδηγία) σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.

Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με:

    Τα προσωπικά τους δεδομένα.
    Την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
    Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία και μεταβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσωπικά δεδομένα είναι, κάθε πληροφορία που αναφέρεται  και περιγράφει ένα άτομο,όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κ.λπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα και δεδομένα υγείας.

Η εφαρμογή του κανονισμού επηρεάζει όλους τους οργανισμούς εντός και εκτός ΕΕ οι οποίοι συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Στόχος του κανονισμού είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προσφέρει ασφάλεια και προστατεύει την ιδιωτικότητα.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν με τις επιταγές του νέου Κανονισμού καθώς και να διορίσουν Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επαπειλούνται πρόστιμα έως και 4% του τζίρου ή είκοσι εκατομμυρίων ευρώ.

Οι εισηγητές της ημερίδας θα καλύψουν σε επίπεδο νομικό, τεχνικό και οργανωτικό τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Δεδομένων που αφορά την εφαρμογή του από τις 25 Μαϊου 2018.

Ο Γενικός Κανονισμός αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς όλοι διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν κλάδοι που διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως είναι:
 (1) νοσοκομεία (2) κλινικές (3) κέντρα αποκατάστασης (4) ιατρεία (5) μικροβιολογικά εργαστήρια (6) οδοντιατρεία (7) φαρμακεία (8) ασφαλιστές και ασφαλιστικές εταιρείες, (9) λογιστές και (10) Δικηγόροι. 
Επιπλέον, η διαχείριση προσωπικών δεδομένων παιδιών καθιστά επιτακτική ανάγκη την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό: (1) φροντιστήρια (2) παιδικοί σταθμοί.
 Επιπρόσθετα, κλάδοι όπως: (1) λιανικό εμπόριο με χρήση κάρτα μέλους (2) γυμναστήρια (3) λογιστές (4) ξενοδοχεία (5) επιχειρήσεις με σημαντικό αριθμό εργαζόμενων (6) δημοτικές επιχειρήσεις (7) εξαγωγικές εταιρείες (8) επιχειρήσεις πληροφορικής (9) διαφημιστικές εταιρείες και (10) ηλεκτρονικά καταστήματα επιδεικνύουν σημαντικό ενδιαφέρον
 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας
 Πλατεία Ησαΐα, Άμφισσα