ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ", AΠO TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "COURSITY"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Δευτέρα 30 Απριλίου 2018
To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
και Πλατφόρμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Coursity"
διοργανώνουν Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:
 «Η συγγραφή και παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας»
 Η συγγραφή και η προφορική παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας μετά την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτούν την ακαδημαϊκά ενδεδειγμένη οργάνωση και τεχνική.

Προϋποθέτουν στοχευμένη και τεκμηριωμένη εισαγωγή στο υπό μελέτη θέμα, αυστηρή και σαφή περιγραφή της μεθοδολογίας, επιλογή των σημαντικότερων από τα αποτελέσματα προς παρουσίαση, διάκριση των συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα της μελέτης.

Το σεμινάριο «Η συγγραφή και η παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας» απαντά στα παραπάνω ζητήματα.

Προαπαιτούμενα
Η έννοια της επιστημονικής εργασίας. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες από τη μεθοδολογία έρευνας.


Διδάσκων
Αναστάσιος Μικρόπουλος
Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όποιος επιθυμεί πιστοποιητικό θα πρέπει να συμμετάσχει σε εξετάσεις και να καταβάλει το αντίτιμο που ορίζεται