ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 11 Απριλίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΣ & ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έναρξη: Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
Ώρα:11.00-13.00
Το τμήμα Περιφερειακών Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κ.Ε.Θ.Ι. - Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) διοργανώνει 
Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: 
 “Χτίζοντας υγιείς & ισότιμες σχέσεις”
 
Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι  Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύθηκε το 1994, λειτουργεί κεντρικά στη Αθήνα και εποπτεύεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 65/2011 (φ.Ε.Κ. 147/Α΄/27.06.2011), από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ενώ σήμερα ως Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, σε συνεργασία με κρατικούς, ακαδημαϊκούς και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και ενώσεις πολιτικών και  ΜΚΟ, δραστηριοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Η θεματολογία του προγράμματος περιλαμβάνει:
Μύθοι και πραγματικότητες για το ρόλο των δύο φύλων
Kαταγραφή στερεοτυπικών επιθετικών προσδιορισμών για το κάθε φύλο
Eκτενής συζήτηση με τη συμμετοχή του κοινού και αναγνώριση των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα
Έμφαση στις υγιείς και ισότιμες σχέσεις
 
Παρασκευή 20/04/18 & Ώρα: 11.00-13.00
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Σαράντα Εκκλησιών
Γ.Βιζυηνού 57,  τηλ. 2310 203443
 
Παρασκευή 27/04/18  & Ώρα: 11.00-13.00
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας «Κληροδότημα Στ. Νικολαΐδη»
Γρ. Λαμπράκη 187,  τηλ. 2310 950370
 
Τρίτη 08/05/18 & Ώρα: 11.00-13.00
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου
Νικάνορος 3 και Στεφάνου Νούκα,  τηλ. 2310 324666
 
Πέμπτη 24/05/18  & Ώρα: 11.00-13.00
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης
Κρίσπου 7,  τηλ. 2310 219329
 
Τετάρτη 06/06/18  & Ώρα: 11.00-13.00
 Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Τριανδρίας «Ιωάννης Διαμαντή Διαμαντής»
Αμοργού 29,  τηλ. 2310 921660
 
Σε κάθε συνάντηση θα συμμετέχουν δύο σύμβουλοι.
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: