ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
19 Απριλίου - 12 Μαΐου 2018
 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Στελέχη Φορέων Στήριξης Ευπαθών και Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων & Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, στη Θεσσαλονίκη

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) αποτελεί ένα εναλλακτικό παράδειγμα για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στη βάση της δημοκρατίας, της αποδοχής της διαφορετικότητας και του σεβασμού στο περιβάλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν προσπάθειες για τη δημιουργία Φορέων ΚΑΛΟ, οι οποίοι θα αποτελούνται ή θα μπορούσαν να απασχολήσουν άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Θεωρώντας σημαντικό να ενισχυθεί μια δυναμική που αναπτύσσεται τελευταία, το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας πήραν την πρωτοβουλία να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα για τη σύνδεση της ΚΑΛΟ με την ένταξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων. 

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμικού των φορέων στήριξης αυτών των ομάδων και την ευαισθητοποίηση υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ για τη δυνατότητα ένταξης και απασχόλησης ατόμων από αυτές τις ομάδες.

Η πρώτη φάση αυτού του προγράμματος αφορά σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα απευθύνεται σε στελέχη που εργάζονται στην υποστήριξη ατόμων μελών ευάλωτων και ειδικών ομάδων, με έμφαση σε αιτούντες/ουσες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες/τριες, σε εξαρτημένους/ες – απεξαρτημένους/ες, σε άστεγους/ες και σε ΡΟΜΑ. 

Επίσης απευθύνεται και σε πολιτισμικούς/ες διαμεσολαβητές/τριες, δηλαδή άτομα που μπορούν να επικοινωνήσουν τόσο στα ελληνικά όσο και στη γλώσσα των προσφύγων και μεταναστών/ριών.

 Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα θεματικών το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την υποστήριξη ομάδων που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν έναν φορέα ΚΑΛΟ κοινωνικής ένταξης με όρους βιωσιμότητας. 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 19 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου 2018, η διάρκεια του είναι 11 ημέρες των 4 διδακτικών ωρών (σύνολο 44 διδακτικές ώρες).

Κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών: 
Προϋπάρχουσα εμπειρία και εργασία σε φορέα στήριξης, αντικείμενο εργασίας, εκπαίδευση. 
Θα υπάρξει μέριμνα στην ισόρροπη συμμετοχή από διαφορετικούς φορείς και δομές, από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και στη διάσταση του φύλου. 

Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
20/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στο ergani@ergani.gr και τηλεφωνικά στο 2310 621166 από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 10:00 έως τις 16:00 και στο 6976633693 Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 20:00.


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts