ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ & ΝΕΟΓΝΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ", ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΠΑΠ

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΜΕΑ & ΜΕΛΗ ΕΛΕΠΑΠ
Σάββατο 21 Απριλίου 2018
Ώρα:10.00-14.30
Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης
διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: 
"Προωρότητα & Νεογνά υψηλού κινδύνου - αντιμετώπιση προβλημάτων"
 
Η προαγωγή και διάδοση επιστημονικού έργου είναι άμεσα συνυφασμένη με τη λειτουργία της ΕΛΕΠΑΠ.

 Μέσω της οργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων/ημερίδων, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του επιστημονικού προσωπικού ΕΛΕΠΑΠ, της συμμετοχής σε συνέδρια, της συνεργασίας με πανεπιστήμια και κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, της εκπόνησης ερευνητικών πρωτοκόλλων και διατριβών κα, στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ολιστικής διεπιστημονικής αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
email: info_thes@elepap.gr


elepap.gr

  
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς