ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 20 & 27 Απριλίου 2018
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η UNICEF συνδιοργανώνουν ένα εργαστήριο με εθελοντική και δωρεάν συμμετοχή για εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων.
 
Το σεμινάριο, το οποίο θα έχει την μορφή εργαστηρίου,  θα πραγματοποιηθεί  στο  Παραλιακό Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κτίριο Δελμούζου, Αίθουσα Ι) την Παρασκευή 20.4.18 και την Παρασκευή 27.4.18.  και θα έχει συνολική διάρκεια 25 ωρών, που κατανέμονται ως εξής:

- 10 Ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης (20 & 27 Απριλίου, 16.00-21.00) σε δύο συναντήσεις βιωματικού προσανατολισμού (εργασία σε ομάδες, διαχείριση εκπαιδευτικών περιστατικών, διάλογος, προσομοιώσεις, επεξεργασία πραγματικών παραδειγμάτων και διλημμάτων):
 
- 15 'Ωρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού mentoring με χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (20 Απριλίου – 04 Μαΐου)

Θεματικοί άξονες του εργαστηρίου:

    Το πεδίο της εκπαίδευσης μετακινούμενων πληθυσμών και βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
    Οι γλώσσες των προσφύγων και οι γλώσσες στο σχολείο
    Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
    Εκπαιδευτικό υλικό: σχεδιασμός, αξιοποίηση, αξιολόγηση
    Διαχείριση της τάξης και διαφοροποιημένη διδασκαλία σε πολύγλωσσα, πολυπολιτισμικά και διαφορετικών ταχυτήτων εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες  αναμένεται:

   Να έχουν αποκτήσει εποπτεία του πεδίου των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα και της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε μετακινούμενους πληθυσμούς
 

   Να μπορούν να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών, ώστε να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας
    

Να έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
   

 Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ενδιαφέρουσες και συμμετοχικές διδακτικές ενότητες που συμβάλλουν στην παράλληλη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων
    

Να έχουν αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης πολύγλωσσων, πολυπολιτισμικών και διαφορετικών ταχυτήτων τάξεων
    να έχουν μια συνολική εικόνα για το εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και να μπορούν να σχεδιάζουν δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών τους
 

    Να έχουν αναπτύξει τη διαπολιτισμική τους ικανότητα  για ζητήματα ταυτότητας και ένταξης ευάλωτων ομάδων
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
31/03/2018Παραλιακό Συγκρότημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 Kτίριο Δελμούζου, Αίθουσα Ι
  Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος