ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: "E-GOVERNMENT FORUM 2018"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018/Ώρα:09.30
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 8ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "e-Government Forum 2018" 
με κύριο θεματικό άξονα:
«Cloud, Digital Security, GDPR,
Διαλειτουργικότητα, Ψηφιακές Υπογραφές,
Εργα ICT και ΕΣΠΑ, Υπηρεσίες προς τον πολίτη: 
Είναι προετοιμασμένος ο Δημόσιος Τομέας
μπροστά στις νέες Τεχνολογικές Προκλήσεις;»

Η κύρια θεματολογία του 8oυ e-Government Forum 2018  αφορά στις εξής επί μέρους κατευθύνσεις, που παράλληλα αποτελούν και θεματικούς άξονες στις ενότητες Συνεδρίου:

Οι εξελίξεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η υποστήριξη των αλλαγών και των αναγκών του Δημόσιου Τομέα. Οι απαραίτητες αλλαγές για να γίνουν αποτελεσματικές οι Τεχνολογίες και τα έργα Πληροφορικής.

H Ψηφιακή Ασφάλεια, οι νέοι τομείς εφαρμογών ΙοΤ, mobile, Cloud και η προετοιμασία των Συστημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών του Δημόσιου τομέα μπροστά στις ψηφιακές απειλές. Είναι «ψηφιακά ασφαλείς» οι υποδομές του Δημοσίου;

Η εφαρμογή του Γενικού Κανόνα Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στον Δημόσιο τομέα. Ουτοπία και «σχέδιο επί χάρτου» ή πιεστική υποχρέωση που δεν αποφεύγεται και θα έχει και σοβαρές συνέπειες;

Επιτυχημένες υλοποιήσεις ( Case Studies ) και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχών λύσεων σε ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Θεσμικά και νομικά θέματα που απασχολούν τον τομέα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Δημόσιου τομέα.

Δράσεις, Υλοποιήσεις και Έργα σε «κάθετους» τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Φορολογία, Δικαιοσύνη, Ανάπτυξη κ.α) με την αξιοποίηση ψηφιακών υπογραφών και εγγράφων, απλοποίηση διαδικασιών.

Διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και εξέλιξης των Πληροφορικών Συστημάτων στον Δημόσιο τομέα, της αξιολόγησης και βελτίωσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και η προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην Διαχείριση των Διοικητικών μεταβολών.

Η Ψηφιακή Στρατηγική στην Δημόσια Διοίκηση. Πολιτικές και Διοικητικές προτεραιότητες εν μέσω συνεχώς αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
 To 8o e-Government Forum 2018 χωρίζεται στις εξής διακριτές συνεδριάσεις με ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής:

Αρχική Συνεδρίαση 
 [09:30 – 10:00]
Σε Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί η Εναρκτήρια Συνεδρίαση και η κεντρική ομιλία. Στην συνέχεια θα διεξαχθούν διακριτές συνεδρίες σε δύο αίθουσες, που θα έχουν ως κατευθύνσεις τον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και Ανάπτυξη Εφαρμογών και Υποδομών Ψηφιακών Τεχνολογιών και Επικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΩΤΗ
1η Συνεδρίαση
 [10:00-11:30]
Ψηφιακά Συστήματα Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα. Τεχνολογικές εξελίξεις και Εφαρμογές σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα:
Στην θεματική ενότητα υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων, Φορέων, Οργανισμών, Δημοσίων Υπηρεσιών αλλά και εταιρειών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών θα αναπτύξουν και θα παρουσιάσουν επιτυχημένες υλοποιήσεις έργων και νέες προτάσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, αλλά και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχών λύσεων σε ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων, Διαδικασίες Σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και εξέλιξης των Πληροφορικών Συστημάτων στον Δημόσιο τομέα.

2η Συνεδρίαση
 [12:00-14:30 ]
Βασικές Πολιτικές για τον Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τον πολίτη.
Εξετάζονται και παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνολογιών ΤΠΕ και επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε τομείς όπως: Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Προσωπικού [ΗR], , Data Centers και Cloud, επιχειρησιακές εφαρμογές ΕRP, Ανοιχτά Δεδομένα και Portals, Τεχνολογίες ΤΠΕ/ICT και μεθοδολογίες για την βελτίωση των υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Οι παρουσιάσεις αφορούν σε εν λειτουργία υποδομές ΤΠΕ, αλλά και έργα τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο  υλοποίησης. Παρουσιάζονται επίσης Case Studies Δημοσίων Συστημάτων Πληροφορικής σε σημαντικούς τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως Δημοτολόγιο, Κάρτα πολίτη, Ψηφιακές Υπογραφές, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Φορολογία, Δικαιοσύνη, Ασφάλεια δεδομένων.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
1η Συνεδρίαση 
[10:00-11:30]
GDPR και Ψηφιακή Ασφάλεια: Είναι απλά «κενό γράμμα» για τον Δημόσιο τομέα ή τομείς κρίσιμης σημασίας για την λειτουργία του; Τον Μάιο 2018 ξεκινά η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Ο Κανονισμός επηρεάζει και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις του. Ο Κανονισμός GDPR επηρεάζει κάθε Δημόσιο Οργανισμό και Φορέα που διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο κάθε μορφής προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής.

2η Συνεδρίαση
 [12:00-14:30]GDPR και Ψηφιακή Ασφάλεια
 Έγγραφα, Πιστοποιητικά, Ψηφιακές Υπογραφές, Κρατικά Έγγραφα διαβαθμισμένης Ασφάλειας, Κρατικά Portals και άλλες δεκάδες κρίσιμες εφαρμογές πρέπει να είναι «θωρακισμένες» απέναντι από ψηφιακές απειλές. Πόσο ασφαλή είναι δημόσια δεδομένα σε υποδομές Cloud, αλλά και στις συμβατικές που συνεχίσουν την λειτουργία τους;

3η Συνεδρίαση σε Ολομέλεια 
[15:00-16:00]
Στρατηγικές, Πολιτικές και Υλοποίηση Έργων ΤΠΕ/ICT Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Έχουμε καθυστερήσει και πόσο? Η συνεδρίαση θα γίνει σε Ολομέλεια κατά την οποία κυβερνητικοί και πολιτικοί παράγοντες, ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, εκπρόσωποι Φορέων και εταιρειών, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές θα αναφερθούν στην πορεία υλοποίησης υφιστάμενων και νέων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Δημόσια Διοίκηση. Η πορεία των έργων βρίσκεται, σύμφωνα με πλήθος απόψεων, σε κρίσιμο σημείο καμπής και είναι επιτακτική η αναγκαιότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών για την ταχύτερη υλοποίηση των έργων ψηφιακής τεχνολογίας.

Σε όλες τις Συνεδρίες έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν κυβερνητικοί παράγοντες, Στελέχη Δημοσίων Υπηρεσιών με ευθύνη στους τομείς Διοίκησης, Πληροφορικής, καθώς και στελέχη Επιχειρήσεων Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ψηφιακής Ασφάλειας, Νομικοί και Εμπειρογνώμονες.

  
  Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND 
Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα