ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως 1 έτος, 3 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του, που εδρεύει στην Ηλιούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: 
α) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικής-Μουσικών Οργάνων» και β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας».
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: