ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ - 11 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά 11 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
 που εδρεύει στον δήμο του Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Νομού Αττική
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" 
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts