ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ


 Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: 
«Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου»