ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ανακοινώνει την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου με 3 άτομα για τις ανάγκες του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο:
«Development of the National Roma Platform for consultation and dialogue exchange of the Greek NRCP»
«Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας διαβούλευσης και διαλόγου για τους Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής Ελλάδας»