ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει ότι προκηρύσσονται 5 θέσεις Καθηγητή ως εξής:


 1 Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Μετάδοση Θερμότητας»


1 Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Διαχείριση και Επεξεργασία Αστικών και Επικίνδυνων Στερεών Απορριμμάτων»


 1 Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Υδρολογία – Διαχείριση Υδατικών Πόρων»
 

1 Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο:
«Μηχανική Πετρωμάτων και Τεχνολογία Εξόρυξης» 1 Θέση Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο:
«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
28/11/2016