ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Νέας Ιωνίας 

 2 ΠΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

1 ΤΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 12/10/2016 - 21/10/2016