ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 35 ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 35 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

 19 ΘΕΣΕΙΣ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) των ειδικοτήτων:
 ΤΕ Γραφιστών
 ΤΕ-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 ΤΕ-Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 ΤΕ-Μηχανολόγων Μηχανικών
 ΤΕ-Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ-Συντηρητών Έργων Τέχνης
 ΤΕ-Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών
 ΤΕ-Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων
ΤΕ-Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων
 

16 ΘΕΣΕΙΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) των ειδικοτήτων:
ΔΕ-Ηλεκτροτεχνιτών
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
ΔΕ-Πιεστών Λιθογράφων
ΔΕ-Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων
ΔΕ-Υδραυλικών
ΔΕ-Ψυκτικών


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
25/10/2016 - 08/11/2016
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
11/11/2016