ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 15 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


 15 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 07/10/2016 - 17/10/2016