ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “COMMENT: TRAINING IN COMMUNITY MENTAL HEALTH”

Πρόσκληση για το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “ComMent: Training in Community Mental Health”
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTRAINING είναι συντονιστής του έργου «ComMent – Training in Community Mental Health Care», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει ως στόχο την εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών για τη φροντίδα και τη θεραπεία των ψυχικά ασθενών σε επίπεδο κοινότητας.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων απαραίτητων για τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων

Δεξιότητες όπως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η διοίκηση, ο αυτοπροσδιορισμός, η ανθρωποκεντρική φροντίδα και η ηγεσία θα αναπτυχθούν μέσω ενός δωρεάν διαδικτυακού μαθησιακού προγράμματος διάρκειας 150 ωρών, σχεδιασμένο από ειδικευμένους φορείς του χώρου.

Η εκπαίδευση είναι στα Αγγλικά και οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.