ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
21 - 23 Οκτωβρίου 2016
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 7ο κατά σειράν Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο

Το γνωστικό αντικείμενο της Παιδοαλλεργιολογίας επαναδιατυπώθηκε από τα αρμόδια Ευρωπαϊκά επιστημονικά όργανα προσαρμοζόμενο στη νέα τεκμηριωμένη γνώση. Επανακαθορίστηκε με σαφήνεια. Ως εξειδίκευση η Παιδοαλλεργιολογία συνιστά εμβάθυνση τoυ αντίστοιχου πεδίου της Παιδιατρικής. Η αφετηρία της βρίσκεται στο πεδίο της Κλινικής Παιδιατρικής, εξαρτάται όσο λίγες από το Εργαστήριο, συχνά δε, χρησιμοποιεί πληροφορίες προερχόμενες από τον χώρο της Βιολογίας και των άλλων Βιοεπιστημών. Αυτονοήτως, οι βασικές γνώσεις είναι κοινές στο μέγιστο βαθμό με την Αλλεργιολογία των ενηλίκων.

 Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της νέας διασταυρωμένης γνώσης, πριν ή αφού υιοθετηθεί, και η εμπέδωση της κλασικής


 Ίδρυμα Ευγενίδου
 Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 379, Παλαιό Φάληρο


 https://www.facebook.com/groups/610222592441495/