ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 12 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 12 άτομα, για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2016» συνολικής διάρκειας έως 10 μήνες.


12 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ