ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

EΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»


ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Enhanced Buying Experiences in SMART CITIES (SMARTBUY)» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου σε 3 άτομα 


 - 2 Πτυχιούχοι Πληροφορικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Η/Υ ή άλλου ισοδυνάμου διπλώματος στην Επιστήμη και την Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
- 1 Πτυχιούχος ΑΕΙΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
17/03/2016