ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

EΡΓΑΣΙΑ - 38 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισìένου χρόνου, συνολικά 38 ατόìων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της


29 ΔΕ-ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

3 ΔΕ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

6 ΥΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ