ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

EΡΓΑΣΙΑ - 15 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 15 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης
έργου για την κάλυψη των αναγκών και την λειτουργία των εργαστηρίων του


 15 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 16/03/2016 - 25/03/2016