ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016/Ώρα:12.00-14.30
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To Ε-Learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το In Deep Analysis διοργανώνουν την ημερίδα με θέμα:
«Διεπιστημονικότητα, Επιμόρφωση & Αγορά Εργασίας»

Στόχος της ημερίδας είναι να καταδείξει την αποφασιστικής σημασίας διασύνδεση της επιστημονικής επιμόρφωσης με την ανάπτυξη των ευκαιριών στην αγορά εργασίας.

Θα παρουσιαστούν οι συνθήκες που διαμορφώνονται στον τομέα της απασχόλησης, όπως αυτές επηρεάζονται από τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, και θα αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της διεπιστημονικότητας στη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών.

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι βασικών κλάδων του E-Learning του ΕΚΠΑ θα παρουσιάσουν τους κλάδους απασχόλησης οι οποίοι εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης υπό τις τρέχουσες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, μέσα από τα συμπεράσματα μελέτης για την αναγέννηση της ελληνικής αγοράς εργασίας θα αναδειχθούν οι προοπτικές της ζήτησης για επαγγέλματα στην ελληνική αγορά εργασίας και για την απασχόληση ανά κλάδο δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα διαγωνισμού με θέμα τη Διεπιστημονικότητα, που προκήρυξε πρόσφατα το E-Learning του ΕΚΠΑ μεταξύ των εκπαιδευομένων του, και θα βραβευθούν οι δύο καλύτερες εργασίες. 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:


Αμφιθέατρο Α. Αργυριάδης
 Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών