ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, για τις ανάγκες του προγράμαμτος με τίτλο : «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης», ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου


 3 ΠΕ-Σχολής Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 21/03/2016